حداکثر حجم فایل: 20 MB.
در صورت تمایل می توانید رزومه خود را جهت نمایش به کارفرمایان بارگذاری نمایید. حداکثر حجم مجاز : 20 MB.